Technische Universiteit Eindhoven

De Elektriciteitsmeter On Tour

Geslaagde energiebesparingsactie van Technische Universiteit Eindhoven

Met een wel verdiende smiley laat de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) zien dat energie besparen mogelijk is. In de markthal van gebouw MetaForum stond van 3 tot 10 oktober de grote, roze elektriciteitsmeter van klimaatinitiatief 10:10 en Liander. ‘Wat doe jij uit?’ was een week lang de leus waarmee studenten, medewerkers, onderzoekers en bedrijven op de campus werden opgeroepen om de meter omlaag te brengen.


De elektriciteitsmeter laat zien dat er gedurende vier van de zeven dagen energie is bespaard. De totaalweek laat een besparing van 0,28% zien ten opzichte van het ‘normaalverbruik’. Dit normaalverbruik is afgeleid van het verbruik een week eerder. De TU/e staat hiermee op de derde plaats en heeft een fantastisch resultaat behaald . De inspanningen van de universiteit hebben zich dus positief bewezen. “De winst is groter dan deze cijfers laten zien. Door het slechte weer de dagen voor het weekend blijft een deel van de besparing onzichtbaar. De TU/e heeft zelf niets aan de installaties veranderd. Alle besparingen komen dus op conto van de gebruikers. Afgelopen weekend is te zien dat er door studenten en medewerkers veel meer apparaten uit zijn gezet. Dit zet zich de dagen er na door. Het gedrag verandert" aldus klimaatinitiatief 10:10. Met de gerealiseerde besparing gaat de TU/e een  collegezaal in het Auditorium met ledspots uitrusten.


Energiebesparing

De TU/e stond de afgelopen week in het teken van energiebesparing. Onder de studenten en medewerkers zijn er vele besparingstips verspreid. Op vrolijke placemats prijkten verschillende tips om elektriciteit te besparen, van besparende ICT-instellingen tot het uitdoen van lichten wanneer je een kamer verlaat. Via interne communicatiekanalen is iedereen opgeroepen om ‘iets uit te doen’ en heeft men een prijsvraag gehouden waarbij medewerkers en studenten van de TU/e zijn uitgedaagd om duurzaamheid nog beter in het onderwijs te integreren.


Ambitie

Gerekend vanaf het jaar 2005 heeft de TU/e de ambitie om in 2020 het energieverbruik met 20% terug te brengen. Naast allerlei (technische) maatregelen in de gebouwen zelf, zet de TU/e in op het gedrag van medewerkers en studenten.


Wat doe jij uit op de TU/e?

Met de Elektriciteitsmeter On Tour wil de TU/e gedurende een week ( van 3 – 10 oktober) het elektriciteitsverbruik drastisch om laag brengen. Via allerlei interne communicatiekanalen roepen ze iedereen op om ‘iets uit te doen’. Ook wordt er een prijsvraag gehouden waarbij medewerkers en studenten de TU/e uit kunnen dagen om duurzaamheid nog beter in het onderwijs te integreren.

Op 3 oktober wordt de elektriciteitsmeter onthuld enworden de vijf beste tips beloond met een homeset van Plugwise. Die dag delen we gratis ‘You’ve got the power’ buttons uit, waarmee de laptop/pc met één druk op de knop in de energiebesparingsstand gaat.

De Technische Universiteit Eindhoven werkt volop aan de thema’s energie en duurzaamheid. Zo doen ze onderzoek naar nieuwe, schone energiebronnen, naar elektrisch vervoer, naar duurzame gebouwen, enzovoort.

Op de campus wil de TU/e met het living lab allerlei nieuwe technologieën toepassen en zichtbaar maken. Duurzaamheid is daarbij een belangrijke drijfveer. En ook in het onderwijs komt het thema duurzaamheid uitgebreid terug. 


Technische Universiteit Eindhoven bespaart

De TU/e is het aan haar stand verplicht om het eigen energieverbruik terug te dringen. Gerekend vanaf het jaar 2005 hebben ze de ambitie om in 2020 het energieverbruik met 20% terugbrengen. Naast allerlei (technische) maatregelen in de gebouwen zelf, zet de TU/e in op het gedrag van medewerkers en studenten.

Al twee jaar voert de ‘Energyman’ een ‘You’ve got the power’ campagne. Met prikkelende acties maakt de Energyman medewerkers en studenten bewust van hun eigen gedrag als het gaat om het uitdoen van computers, verlichting, monitoren, etc. 


Eindresultaat op 10 Oktober

 

Hoe verliep de actieweek op de TU/e

Winnaars energie-actie 10:10 2012

4 oktober 2012

Gisteren zijn de winnaars bekend gemaakt. De opdracht was: Welke uitdaging zie jij voor de TU/e? Hoe kunnen we duurzaamheid nog beter in het onderwijs integreren?

Hieronder volgen een aantal inspirerende ideeen:

Bergmans, J.L.C.H. Beleidsmedewerker Onderwijs: Onderwijs en Studenten Service Centrum

- zonnepanelen op de daken van de gebouwen
- geef medewerkers standaard een NS kaart ook voor zakelijke reizen
- kijk naar de avondverlichting in gebouwen, na 6en zijn zalen soms leeg maar wel verlicht
- schrijf een prijsvraag uit onder studenten mbt dit project
- isoleer oude gebouwen zsm
- installeer een tankstation met bio brandstof op de campus
- plant voor iedere buitenlandse reis van met management een boom op de campus
- registreer en communiceer het energieverbruik van gebouwen, dat maakt mensen bewust
- installeer windturbines op gebouwen/campus, in ieder geval als experiment

Manders, H.B.M. Technicus Mesoscopic Transport Phenomena, Technische Natuurkunde
Op elk gebouw zichtbaar zonnepanelen, een mini windmolenpark, zichtbaar vanuit de invalswegen
rondom de TU/e.
Ik vind dat de TU/e echt zichtbaar een high tech milieubewuste uitstraling moet krijgen. Alle energie die op de TUE gebruikt wordt moeten we op de campus zelf opwekken.
1. Slimme verlichting die zichzelf in en uitschakelt bij betreden en verlaten van de ruimte en ook op gangen die minder vaak gebruikt worden.
2. Inventarisatie en actie op verwarming in ruimtes en labs die weinig of niet gebruikt worden om in te werken danwel langdurig te verblijven/werken.
3. Financieel stimuleren van het gebruik van OV en fiets voor woon/werk verkeer van en naar de TU/e d.m.v. hogere vergoedingen ten koste van de vergoedingen voor mensen die met de auto komen. Dat is anders dan de mensen voor de auto parkeergeld te laten betalen.
4. Gaan voor het MVO certificaat ISO 26000.

Arjan Kirkels, docent IE&IS
Een onderwijsvorm kiezen die uitdagend is, grote betrokkenheid vergt van TU/e en studenten, met uitstraling naar binnen en naar buiten. Bijvoorbeeld een interdisciplinair OGO project voor groepjes van 6 studenten waarbij ze of een haalbaarheidsstudie of een ontwerp moeten doen.
Haalbaarheid onderzoeken van zonnecellen op het hoofdgebouw of E-hoog (blauwe kleur, steekt goed af in de kleuren van de andere gebouwen) waarbij of electriciteit voor de TU/e opgewekt wordt, of dat deze groene stroom doorverkocht wordt aan TU/e medewerkers of studenten. Je zou zelfs deze afnemers mee kunnen laten investeren. Op die manier doe je beroep op
kennis studenten, e.e.a. wordt zichtbaar na verloop van tijd, met uitstraling voor eigen gemeenschap en naar buiten toe.
Beloning voor de studenten moet niet zozeer zitten in een prijs, als wel in begeleiding en commitment vanuit TU/e (goede docenten, dienst huisvesting die meedenkt en data boven tafel krijgt, iemand van financiën die strategisch meedenkt, etc.).

Konijnenberg, Ellen secretaresse bij ID

DOE MEE, DOE IETS AAN!!!!
In plaats van één warme-truien dag, een warme-truien winter. Doe TU/e-breed de thermostaat een graadje naar beneden. Studenten die op de TU/e warmere kleding dragen, raken daar aan gewend en zullen thuis ook veel later de verwarming hoger draaien!!!!

Jacques Huyghe Docent Faculteit Biomedische Technologie
Campus voorzien van vele zonnepanelen waaruit energie wordt opgewekt voor zowel gebouwen als opladen van elektrische auto's. Medewerkers aanmoedigen hun vervuilende auto te vervangen door een elektrisch aangedreven auto d.m.v. een elektrische-auto-privé project. De investering zal terugverdiend worden omdat medewerkers en bezoekers hun auto voltanken op de campus
en de inkomsten terugvloeien naar de TU/e. De campus krijgt meteen een innovatie-georiënteerd uitzicht wat een veel sterkere publiciteit voor de TU/e is dan alle uithangborden over de innovatieve universiteit bij elkaar. Ook het groene karakter van de campus wordt veel meer gediend door zonnepanelen dan door een groene loper.

De meter onthuld!

3 oktober 2012

Vandaag is de meter door Lex Lemmens, decaan van het Bachelor College, onthuld en is de besparingsweek van startgegaan. Hierbij een beeld impressie van de opening:

Promotieteam!

Placemats!

Lex Lemmens

 

Grote roze elektriciteitsmeter 10:10 The Energy Challenge op de TU/e

2 oktober 2012

De grote roze elektriciteitsmeter van 10:10 komt van 3 tot 10 oktober naar de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Gedurende een week wordt het elektriciteitsverbruik gemeten en: omlaag gebracht, en dat is live te zien! De meter meet het elektriciteitsverbruik van alle gebouwen op de campus. Doel is dat er genoeg bespaard wordt om minimaal één collegezaal te voorzien van
ledspots.

Op 3 oktober geeft Lex Lemmens, de decaan van het Bachelor College het startschot voor de campagneweek “10:10 The Energy Challenge” op de TU/e. In deze week wil de TU/e het elektriciteitsverbruik op de campus drastisch omlaag brengen. De medewerkers en studenten van de TU/e worden daarom uitgedaagd ideeën en tips in te sturen om duurzaamheid nog beter in het onderwijs te integreren. Ook worden ze gevraagd: “Wat doe jij uit?” De verlichting, pc/laptop
als je in vergadering zit, enzovoort. Het elektriciteitsverbruik wordt eerst tijdens een voormeting gemeten en daarna gedurende de campagneweek. De presentatie van het resultaat is op 10 oktober zichtbaar.

Met de gerealiseerde besparing worden de collegezalen in het Auditorium uitgerust met LEDspots. Het uitgangspunt is dat er genoeg bespaard wordt om minimaal één collegezaal te voorzien van LEDspots, maar liever worden dat er drie! Dus hoe meer besparing hoe meer collegezalen kunnen worden aangepakt. Natuurlijk gaat de TU/e er vanuit dat wat in een week lukt, ook op lange termijn
effect heeft. De Elektriciteitsmeter On Tour is een initiatief van 10:10 The Energy Challenge en Liander en staat van 3 tot 10 oktober bij de TU/e en op het eiland Texel. Meer informatie is te vinden op http://www.1010nl.org

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Ing. Thijs Meulen, [email protected]; tel. 040-247 4180, of
Drs. Hannie Horvath, [email protected], tel. 040 2472148

Meer informatie vindt u ook op de websites:
- landelijke website 10:10: http://www.1010global.org/nl/watdoejijuit
- live elektriciteitsmeter: http://watdoejijuit.nl/emeter.html
-TU/e daagt medewerkers en studenten uit iets uit te doen: http://w3.tue.nl/nl/diensten/dh/ 
energiecampagne/the_energy_challenge_daag_de_tue_uit_en_doe_iets_uit/


LED verlichting in alle collegezalen

27 september

Met de besparing die de TU/e in een week realiseert gaan ze de collegezalen in het Auditorium met ledlampen uitrusten. Ze gaan ervan uit om minimaal een collegezaal van LEDspots te voorzien, maar liever nog worden alle drie de collegezalen aangepakt.

Dus hoe meer de TU/e bespaart hoe meer collegezalen LED verlichting krijgen.


Oproep aan alle medewerkers en studenten - daag de TU/e uit en doe iets uit!

27 september

De TU/e daagt alle medewerkers en studenten uit om met besparingsideeen en tips te komen hoe ze duurzaamheid nog beter in het onderwijs te integreren.

De vijf beste ideeen worden beloond met een homeset van Plugwise.


Meter is geplaatst

26 september

Vandaag is de meter in de markthal van Metaforum geplaatst. Op woensdag 3 oktober geeft Lex Lemmens, decaan van ht Bachelor Collge het startschot voor de 10:10 elektriciteits bespartings actie en wordt de elektriciteitsmeter onthuld.