Texel

De Elektriciteitsmeter On Tour

Energiebesparingsactie Texel groot succes

Een week lang stond er een metershoge elektriciteitsmeter op de Groeneplaats in Den Burg. Deze meter registreerde het totale elektriciteitsverbruik van het hele eiland Texel. Eilandbewoners, organisaties, bedrijven en bezoekers hebben afgelopen week een extra stap gezet om elektriciteit te besparen. En met succes: Texel heeft veel elektriciteit bespaard! Het totale verbruik was lager dan de week waarmee vergeleken werd. Door het slechte weer blijft een deel van de besparing ook nog eens onzichtbaar.
 

Texel stond de afgelopen week in het teken van energiebesparing. Hostel Stay Okay deed maandag alle lampen uit en de gasten moesten met knijpkatten hun weg vinden in de Jeugdherberg. De gemeente bespaarde stroom door een groot deel van de straatlantaarns  in de dorpen ‘s nachts uit te zetten. Onder bewoners en bedrijven zijn talrijke besparingstips verspreid. Energiebesparing is mogelijk en levert veel op: voor het milieu en de portemonnee. Het is een les die velen geleerd hebben en ook de komende tijd in de praktijk zullen brengen.

Wethouder Eric Hercules: “We hebben als Texel in deze actieweek laten zien dat we energiebesparing serieus nemen. Het  geeft ons echter ook het inzicht dat we nog veel werk moeten verrichten om onze ambitieuze duurzame doelstelling te halen: Texel in 2020 een energieneutraal eiland! Texel gaat daar de schouders stevig onder zetten.”

 

De meting

Het stroomverbruik op Texel is vergeleken met dat van een jaar geleden. Het weer heeft altijd invloed op het verbruik. Bij mooi weer zijn er minder lampen aan en gaan meer mensen naar buiten, en zijn er dus binnen minder apparaten in gebruik. Afgelopen donderdag, vrijdag en zaterdag was het slechter weer dan in de referentieweek. We zien dan ook dat op die dagen het verbruik hoger uitvalt dan een jaar  geleden, ondanks besparingen die Texel die dagen ongetwijfeld gerealiseerd zal hebben. De vier andere dagen was het weer vergelijkbaar. We zien op al deze dagen dat het verbruik lager uitvalt. Texel heeft daadwerkelijk en significant elektriciteit bespaard, de besparing liep gedurende de actieweek op tot wel 5%.

 

Elektriciteitsmeter On Tour

Klimaatinitiatief 10:10 The Energy Challenge heeft samen met netbeheerder Liander de afgelopen weken op vijf plaatsen in Nederland de 'Elektriciteitsmeter on Tour'-actie gevoerd: Science Center NEMO, de gemeente Haarlemmermeer en Brummen, de TU Eindhoven en Texel deden mee. Op al deze plaatsen is met veel succes elektriciteit bespaard. Science Center NEMO bespaarde naar verhouding het meest, Texel is geëindigd als goede tweede.
 

 

Landelijke campagne

Deze actie is onderdeel van de landelijke campagne De Elektriciteitsmeter On Tour, georganiseerd door klimaatinitiatief 10:10, in samenwerking met netbeheerder Liander en Microsoft. Op Texel wordt de campagne georganiseerd door Gemeente Texel, Urgenda, Stichting Duurzaam Texel, Ecomare, TexelEnergie en IVN.

 

Hoe verliep de actieweek op Texel

Afsluiting van de meter

10 oktober 2012

Op woensdag 10 oktober werd onder toezicht van een groep belangstellenden en sympathisanten de elektriciteitsmeter op Tel afgesloten. De eindstand was positief, dat wi zeggen dat het eiland een half procent had bespaard in vergelijking met het normaalverbruik gedurene een week met enigzins vergelijkbare klimatologische omstandigheden.

Wethouder Eric Hercules sprak zijn trots uit over het behaale resultaat. Ook zei hij dat er nog veel werk te doen is als Texel in 2020 klimaatneutraal wil zijn.

Eco Matser van Hivos refereerde aan Sumba, een Indonesiech eiland. Bewoners van afgelegen eilanden zijn voor hun energievoorziening meestal aangewezen op dure energiebronnen. Voor elektriciteitsproductie wordt meestal diesel gebruikt dat per schip moet worden aangevoerd. Duur én omslachtig dus! Zouden zon, water en wind niet veel beter en goedkoper zijn? Hivos wil niet alleen de bevolking op Sumba van duurzame energie voorzien, maar maakt van Sumba een voorbeeld voor de wereld.

Bernadette Vieverich van 10:10 doet kort verslag van de e-waste inzameling van Microsoft. Vandaag zamelden 10:10 en Microsoft in samenwerking met de gemeente Texel elektronisch afval in op heel Texel. In de loop van de ochtend zaten de kliko's al zo vol dat de gemeente Texel er een aanhangwagentje bij moest zetten.

Enit Scholtens van Urgenda reikte de prijs voor de mooiste Wat doe jij uit? poster uit aan radio Texel die in december een glazen huis uitzending verzorgen op de Groeneplaats. 3FM zamelt via Het Glazen Huis elk jaar geld in voor een goed doel en dit jaar is dat een project van het Rode Kruis om babysterfte te bestrijden.

 
E-waste inzamelactie

10 oktober 2012

Vandaag zamelen 10:10 en Microsoft in samenwerking met de gemeente Texel elektronisch afval in op heel Texel. In de loop van de ochtend zaten de kliko's al zo vol dat de gemeente Texel er een aanhangwagentje bij moest zetten.

 
Green IT QuickScan op Texel
Op 10 oktober gaat Capgemini, in samenwerking met Microsoft, bij enkele Texelse organisaties langs gaan om een ‘Green IT Quick Scan’ te doen. Hiermee wordt voor hen in kaart gebracht welke acties zij in hun IT omgeving kunnen nemen die leiden tot energiebesparing en het verkleinen van de IT ‘voetafdruk’.
Capgemini heeft als ICT provider een uitgebreide GreenScan ontwikkeld waarmee de IT omgeving (en de aansluiting bij de bedrijfsvoering) grondig wordt doorgelicht. Hiermee wordt geëvalueerd wat het niveau van duurzaamheid is in de IT omgeving. Met de uitkomst wordt een routekaart gemaakt om het ‘maturity level’ van duurzaamheid te laten groeien. Speciaal voor het 10:10 initiatief op Texel heeft Capgemini hier een ‘quick scan’ versie van gemaakt om zo op één dag een aantal organisaties te kunnen adviseren.
 
Radio Texel

4 oktober 2012 

Vanavond om 19:00 uur wijdt Radio Texel een uur aan de klimaatactie.
 

De meter is onthuld, de actie is gestart!

3 oktober 2012

Woensdag 3 oktober is de 10:10 ‘Elektriciteitsmeter On Tour’ op Texel van start gegaan! Op de Groeneplaats in Den Burg staat de meter en vond vandaag de onthulling van de meter plaats. Hieronder staat een fotoreportage van de opening.


Het is druk en warm in Poffertjeskraam de Pofferglop op de Groeneplaats in Texel. Buiten klettert de regen, binnen verzamelt zich klein gezelschap dat zich warmt met een kopje koffie. Burgemeester Francine Giskes opent de bijeenkomst en heet de Texelaren en de paar gasten van het vasteland van harte welkom. Vandaag is de dag dat de energiemeter op de Groeneplaats wordt onthuld. Opdracht aan alle Tesselaren is om in 1 week tijd de meterstand omlaag te krijgen in vergelijking met het normaalverbruik. Giskes roept Tesselaren op om een deel van de besparing te doneren aan het Indonesische eiland Sumba. Behorend tot een van de armste gebieden van Indonesië heeft 70% van de bevolking geen toegang tot energie.  Als het aan de Sumbanezen en ontwikkelingsorganisatie Hivos ligt komt daar verandering in.  Samen met lokale overheden en bedrijven hebben ze een doel gesteld: een 100 procent duurzame energievoorziening in 2020. Net als Texel dus. Wijnand Duyvendak, initiatiefnemer van Klimaatinitiatief 10/10 zegt dat hij getroffen is door het grote enthousiasme van de Tesselaren om hiermee aan de slag te gaan. Hij bedankt Enit Scholtens van Urgenda om haar tomeloze inzet om de energiecampagne tot een succes te maken. Ereburger van Texel Harry de Graaf: Met weinig meer dan een T-shirtje aan lopen we door het huis en zetten de CV omhoog als we het koud krijgen. Beter is het om iets AAN te doen. Wat wij als kinderen als eerste aan moesten was een borstrok, een van dikke schapenwol gebreid hemd dat je op je gewone hemd droeg en waar je overhemd, bloes of trui dan weer overheen ging. Die grof gebreide schapenwol vormde een effectieve isolerende laag waardpor je lijf warm bleef en je hoofd koel, cool. De meest duurzame vorm van verwarming. Daarom grijp ik deze gelegenheid aan om eerherstel aan te kondigen van de Texelse borstrok, een nieuw Texels product dat onmisbaar zal blijken te zijn bij het behalen van onze energiedoelstelling. Aan het einde van zijn verhaal biedt de Graaf Francine Giskes een breipakket voor een borstrok aan. 

Daarna loopt iedereen naar buiten voor de onthulling van de elektriciteitsmeter. De besparingsactie is officieel van start gegaan.


Stayokay start actie 'Knijpkat'

2 oktober 2012

Bij Stayokay gaan op maandag 8 oktober een tijdje alle lichten uit. Verlichting vindt plaats met behulp van knijpkatten en kaarsen. Op deze manier helpt Stayokay de elektriciteitsmeter omlaag te brengen. Birgit Sassenburg, Stayokay: 'We kunnen natuurlijk op veel meer vlakken besparen. We werken de komende week met een checklist zodat elke afdeling daadwerkelijk aandacht op besparing vestigt. Belangrijk is natuurlijk dat personeel zelf milieubewust inzicht heeft of krijgt door deze actie'.

 
PROMOTEAM TEXEL 1 OKTOBER OP DE MARKT

28 september 2012

Op maandag 1 oktober brandt Texel los: Op de weekmarkt op de Groeneplaats in Den Burg vragen we volop aandacht voor de 'Wat doe jij uit?' actie. De meter moet vanaf de 3e omlaag, en iedereen moet helpen! Op de markt staat een marktkraam met informatie van Liander, Hivos, het energieloket, Microsoft en meer. En let op de felroze dames en heren van het promotieteam. Zij gaan flyers uitdelen en... posters maken van de marktbezoekers! Wil je ook de hoofrol in de campagneposter? Zoek de felroze promodames en -heren en ga op de foto!


DE METER STAAT IN TEXEL!

27 september 2012

Vandaag is de meter op de Groeneplaats geplaatst! Op 3 oktober wordt de elektriciteitsmeter op Texel feestelijk geopend. Deze opening vindt plaats op de Groeneplaats in Den Burg. De burgermeester van Texel zal de eerste metrstand onthullen, waarna Wijnand Duyvendak van 10:10 zal spreken en natuurlijk praktische tips aan alle eilandbewoners zal geven. Meer informatie over het volledige programma volgt!

 

DE METER WORDT 27 SEPTEMBER GEPLAATST!

26 september 2012

De grote knalroze elektriciteitsmeter wordt donderdag 27 geplaatst midden op de Groeneplaats in den Burg. Hij staat daar midden in het zicht en is op maandag het middelpunt van de Texelse markt. Alle ondernemers rondom de meter worden opgeroepen aan te haken aan de campagne.

 

 
 
 
 
 
TEXEL BEREID ZICH VOOR OP BESPARINGSWEEK

25 september 2012

Op Texel is de campagne losgebarsten! Persberichten zijn verstuurd en scholen, ondernemers en vele huishoudens hebben een mail gekregen om hun aan te sporen mee te doen aan de campagne.Op vele strategische plekken wordt een prachtige flyer ingezet om ook toeristen aan te sporen een steentje bij te dragen.


Info over de metingen

Ook maandag heeft Texel weer bespaard. De stand is nu dat er op drie van de afgelopen zes dagen stoomgebruik bespaard is. Gaat dinsdag de doorslag geven voor de score van de hele week? Op de daggrafiek van maandag (hieronder) is te zien dat er vooral in de namiddag, tussen half vier en acht bespaard is. Dat was op de eerste actiedag ook zo. Denk eens na waar je zelf in de namiddag stroom voor gebruikt, hoe je daar misschien al bespaard hebt, de afgelopen dagen en wat je nog meer kunt doen

De roze lijn is het verbruik van maandag (de twee scherpe piekjes betekenen niets), de grijze het normale verbruik.

 

De 1010 actie duurt een hele week, zodat we minder last hebben van verschillen (vooral in het weer!) met de week waarmee we vergelijken en die we 'normaal' noemen.

Maar natuurlijk zijn er van dag tot dag verschillen. Zo was het weer in de actieweek op donderdag, vrijdag en zaterdag een stuk slechter dan normaal. Op woensdag en zondag was het juist erg goed vergelijkbaar. Het is interessant dat er precies op die dagen ook bespaard is (zie de verbruiksgrafiek van zondag, hieronder).

Als het weer verder blijft zoals het nu is en iedereen goed zijn best doet te besparen gaat de meter in de plus en staan er de komende dagen weer smiley op de 1010 site

De roze lijn is het verbruik op zondag 7 oktober, de grijze het normaalverbruik.

 


 

Texel

Texel, een prachtig noordhollands waddeneiland met grote natuurschoon en een rijke cultuurhistorie, wordt ook wel 'Nederland in het klein' genoemd. Het heeft ongeveer 13.700 inwoners en bezoek van jaarlijks ongeveeer 1 miljoen toeristen.

Texel heeft een hele goede reden om mee te doen aan 10:10: Het wil in 2020 een energieneutraal eiland zijn. Dit is vastgelegd in het gemeentelijk beleid en met diverse partijen op het eiland wil men deze ambitie helpen realiseren. Zo heeft Texel een eigen energiecooperatie, TexelEnergie, en draaien organisaties als Stichting Duurzaam Texel en Urgenda tal van duurzame projecten. Er zijn veel intiatieven van Texelaars om Texel te verduurzamen. Met 10:10 zal het hele eiland helpen! Heel Texel helpt mee de meter omlaag te brengen! En als 'Texel, klein Nederland' het kan....

Op 10 oktober om 17:00 uur vindt een feestelijke afsluiting van de actie plaats. Dan wordt de eindstand op de meter bekend gemaakt. Het programma van deze afsluiting volgt binnenkort. We gaan ervoor en brengen de meter zo ver mogelijk omlaag!

Wat doet Texel uit?

De campagne op Texel is in volle gang. Om de meter omlaag te brengen moet heel Texel zijn steentje bijdragen en 'iets uit doen'. Daar werkt het campagneteam op texel hard aan. Ze hebben medewerking over heel Texel, van bewoners, bedrijven en scholen en natuurlijk de gemeente. Met de zichtbaarheid op Texel zit het wel goed. Hieronder een paar voorbeelden van waar de Wat doe jij uit?-campagne van 10:10 zich laat zien en hoe!

 • Inwoners uit de gehele gemeente delen hun eigen unieke energietip met eilandgenoten. Hoe? Door een eigen poster te maken en via social media te verspreiden of voor hun raam te hangen.
 • Brugklassen van de scholengemeenschap op Texel gaan aan de slag met de campagne en gaan posters maken.
 • De poffertjeskraam op de Groeneplaats, waar de meter ook staat, hangt vol met campagne-posters. We vragen alle Texelaars daar hun poster op de hangen. Aan het maken van de posters is een prijs verbonden.
 • De beste posters worden beloond met een set LED- en spaarlampen, ter beschikking gesteld door Expert Schoorl in Den Burg.
 • Ondernemers in het meetgebied zijn gevraagd een actieve bijdrage te leven. geinteresseerden hebben gratis instructies gekregen van 10:10 partner Microsoft om hun computers zo energiezuinig mogelijk in te stellen;
 • Stayokay Texel stimuleert medewerkers en gasten om energie te besparen. Ze houden een ludieke actie op 8 oktober waarbij ze van 20 tot 21 uur alle lichten uit doen en verlichting realiseren met kaarsen en knijpkatten.
 • De scholen gaan aan de slag met de duurzame leerlijn en kunnen lessen krijgen van Liander, Hivos en Microsoft.
 • De gemeente gaat van 3 t/m 10 oktober  in alle dorpen op Texel  straatverlichting uitzetten. Een heuse week van de duisternis dus!
 • De gemeentelijke organisatie bespaart zelf stroom op alle kantoorwerkplekken.
 • Op de Texelse kabelkrant zal van 3 t/m 10 oktober iedere dag een energiebesparingstip, de stand van de elektriciteitsmeter en een postert te zien zijn.
 • Sumba posters hangen in bushokjes op Texel! 
 • In ieder dorp hangt nu een campagnebanner om de ‘Wat doe jij uit’ campagne onder de aandacht te brengen. 
 •  1 oktober was er een actiekraam van het besparingsteam op de weekmarkt in Den Burg.