Onderwijs

Maak geschiedenis


Het doel van onderwijs is: kans geven op een goede toekomst. Het is dus eigenlijk logisch dat wereldwijd scholen, universiteiten en hogescholen ten strijde trekken tegen klimaatverandering.

Instituten die meedoen aan 10:10 trekken alles uit de kast om het komende jaar 10% te besparen. Zij brengen het energieverbruik terug en stimuleren de discussie in het klaslokaal. 

  • Voeg je bij deze scholen! Doe mee met 10:10! 
    Meld je school aan via het formulier aan de rechterkant


Hoe werkt het?

Door mee te doen aan 10:10 verplicht jouw school of universiteit zich om in 2010 te beginnen met een forse reductie van de CO2-uitstoot. Dat lukt alleen als iedereen meedoet: scholieren of studenten, leraren, ondersteunend personeel en de directie.

In de praktijk betekent 10:10 voor onderwijsinstellingen een verlaging van de CO2-uitstoot met tenminste 3 procent in een jaar. We hopen dat het lukt om meer te doen maar we weten dat veel scholen en universiteiten al veel er aan hebben gedaan, wat het ook moeilijker maakt om binnen een jaar nog snel grote reducties te behalen. We zullen iedere reductie van 3 procent vieren en onderwijsinstellingen die een reductie weten te bereiken van 10 procent zijn de werkelijke klimaathelden!

Voor de meeste scholen en universiteiten is 10 procent ambitieus, maar vaak zal het toch haalbaar blijken. Pluk eerst het laag hangend fruit: stop de verspilling, vergroot de efficiency en stap over op duurzame energie.

Uiteindelijk draait 10:10 om ‘alles doen wat mogelijk is’. Om er achter te komen wát er allemaal mogelijk is!

Wat kunnen we precies doen?

CO2-uitstoot kan op verschillende manieren bepaald worden maar voor 10:10 gaan we uit van vier sleutelgebieden

  • Elektriciteit
  • Brandstof verbruik voor verwarming
  • Wegtransport
  • Vliegverkeer

We vragen iedere onderwijsinstelling op deze vier gebieden de voortgang te rapporteren aan het einde van het jaar. Sommige punten zijn voor de een relevanter dan voor de ander. Daarbij gaat 10:10 ook om manieren te vinden om andere uitstoot te verminderen, die wellicht moeilijker meetbaar is dan bovenstaand. Het draait om het betrekken van directie, personeel, leerlingen/studenten en alumni.

Waarom zouden we onze school/universiteit inschrijven?

Jonge mensen, overal ter wereld, realiseren zich langzaam maar zeker dat zij straks de rekening krijgen voorgeschoteld voor de schade aan het klimaat, berokkend door eerdere generaties. Tenzij… er nú actie wordt ondernomen.

Daarvoor is 10:10!

Pure winst

Besparen op energieverbruik scheelt kosten, waardoor de winst toeneemt. Je bespaart nú geld, omdat je rekeningen lager worden. In de toekomst bespaar je nóg meer geld, omdat je onafwendbare maatregelen van overheidswege voor bent.

Bovendien draagt het bij aan een positief imago, van een onderwijsinstituut van mensen zouden werken en waar leerlingen graag hun opleiding genieten.

Is het niet gewoon logisch om de footprint van je onderwijsinstelling terug te brengen? 10:10 gaat om “samen een betere toekomst bouwen voor de mens, en voor de planet”.

Waarom 10%? Waarom 2010?  

Als het gaat om klimaatverandering hebben de meeste mensen het over lange termijn doelen. Wetenschappers zijn het er over eens dat we nú al in actie moeten komen, om in de toekomst die doelen überhaupt te kunnen behalen. En dat betekent dat we met 10% moeten beginnen.

Lees de handleiding


  • Meld je school aan via het formulier aan de rechterkant