Gemeente Haarlemmermeer (Rijsenhout)

De Elektriciteitsmeter On Tour

ELEKTRICITITEITS METER LICHT GESTEGEN ONDANKS GROTE BESPARINGEN RIJSENHOUT

Het dorp Rijsenhout gonsde van 17 tot 24 september van de activiteiten, aanleiding: de grote roze elektriciteitsmeter, opgesteld voor de Ontmoetingskerk, moest omlaag! Jong en oud spanden zich in om minder te verbruiken dan in de eerder gemeten referentieweek.


Dat deze elektriciteitsmeter zich laat beïnvloeden staat als een paal boven water. Dat de invloeden van het weer zich niet laten regelen echter ook. Door herfstige dagen in de actieweek is tijdens de afsluiting vandaag niet de felbegeerde ‘smiley’ te zien. Aan de bespaaracties heeft het niet gelegen, aldus klimaatorganisatie 10:10. Want wat is er gebeurd tijdens deze eerste actieweek?

Grote verschillen in temperatuur maken het moeilijk om precies te vergelijken, maar duidelijk is dat het dinsdag 18 en woensdag 19 september (in de actieweek) aanzienlijk kouder was dan de dinsdag en woensdag daarvoor (in de refertentieweek). Maar de donderdag en vrijdag waren qua temperatuur wel weer goed vergelijkbaar. Op de meteris te zien dat er toen ook echt goed is bespaard. Het weekend waren de temperatuurverschillen echter weer bijzonder groot. Omdat veel mensen in het weekend thuis zijn zie je de meter dan ook weer omhoog gaan. Het uiteindelijke resultaat is 0,82% meer elektriciteitverbruik dan in de referentieweek.


Blijvend resultaat: Hoe gaat Rijsenhout verder?

8 oktober 2012

Rijsenhout had op een haar na een smile aan het einde van haar actieweek. Geen slecht resultaat gezien het feit dat het die week ineens echt herfst werd met kou en donkere dagen.

Op beide basisscholen in Rijsenhout, de Immanuelschool en de Zevensprong, is het project Energieke scholen uitgevoerd en de tips die daar uit zijn gekomen dragen zorg voor een permanente energiebesparing op deze scholen.

Het NMCH organiseert begin volgend jaar samen met de dorpsraad Rijsenhout een bijeenkomst in het dorpshuis om nogmaals het belang van energie besparen (vooral ook voor de portemonnee) bij haar bewoners bekend te maken. De Energieambassadeurs van het NMCH geven dan veel tips en trucs.

De Ontmoetingskerk, waar de reuze roze elektriciteitsmeter voor stond, krijgt een nieuw dak. Er worden plannen gemaakt om zonnepanelen op dit dak te zetten met steun van haar leden. Dan wordt nog meer duurzame energie in deze woonkern van Haarlemmermeer geproduceerd.

"De gemeente Haarlemmermeer streeft naar 11% productie van duurzame energie in eigen gemeente in 2014. Bewustwordingsacties zoals de 10:10 the Energy Challenge helpen daarbij" aldus de gemeente.

Een week lang was er speciale aandacht voor het omlaag brengen van de elektriciteitsmeter. Adviseurs van Microsoft gaven workshops ‘energiezuinig computergebruik’, de Bliksems kwamen namens netbeheerder Liander gastlessen geven op de Zevensprong en de Immanuelschool. Harmien Bakker, directeur van de Zevensprong kijkt tevreden terug op de actieweek: “als ik alle lampen in de school een uur later aan doe bespaar ik op jaarbasis maar liefst 300 euro”. Ook wethouder Nederstigt laat weten: “zelf kun je de meter met gemak tussen de 5 en 15% omlaag brengen, die boodschap blijft overeind!”.

Dus het was niet voor niets? “Zeker niet!” aldus Arjanne Lagendijk, directeur van het Natuur en Milieu Centrum Haarlemmermeer (NMCH). “De winst is dat jong en oud met elkaar in gesprek zijn geraakt over energiebesparing. De meter heeft daar een enorme rol in gespeeld. De komende tijd zijn er nog meer activiteiten gericht op besparing, dat gaat onverminderd door ook als de meter straks weer weg is uit Rijsenhout, bijvoorbeeld via het project Energieke Scholen, niet alleen in Rijsenhout, maar ook in Hoofddorp en Nieuw-Vennep.Op 10 oktober doet de hele gemeente Haarlemmermeer mee. Die dag sluiten de Energieke scholen hun project af op de Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp met tips en tops over energiebesparing op scholen en natuurlijk ook thuis.”

 Vanmiddag was de officiële afsluiting van de actieweek met de Elektriciteitsmeter op basisschool de Zevensprong in gezelschap van leerlingen, hun ouders, grootouders en buurtbewoners. In kringgesprekken spraken jong en oud met elkaar over energiebesparen nu. Grootouders gaven tips aan de kinderen en andersom.  De aanwezige deskundigen maakten tenslotte een ronde door de school om met elkaar en de directeur van de school te bespreken wat nog meer mogelijk is.

Natuur en Milieu Centrum Haarlemmermeer (NMCH)

Het Centrum voor Duurzaamheid heeft een uitgebreid educatief programma, verbindt initiatieven van bewoners en bedrijven en coördineert duurzame projecten in de gemeente.

Onthulling van de Elekctriciteitsmeter in Rijsenhout

Maandag 17 september

Vandaag is de Elektriciteitsmeter in Rijsenhout onthuld. Hierbij een fotoverslag van de onthulling:

Wijnand Duyvendak van 10:10 geeft een toelichting op de meter in Rijsenhout

Dick Jansen, Financieel Directeur van de Meerlanden


Voor meer foto's ga naar: http://www.facebook.com/1010nl


Programma

Maandag is het zover, vanaf die dag gaat Rijsenhout met elkaar aan de slag om flink wat energie te sparen, zodat de meterstand zichtbaar lager wordt. U bent van harte welkom aanwezig te zijn bij de onthulling van de 10:10 Elektriciteitsmeter on Tour. Gaat het Rijsenhout ook lukken een smile te krijgen op de meter, net zoals NEMO Science Center in Amsterdam?

Plaats: De Werf 2 voor de Ontmoetingskerk, midden in Rijsenhout 

Tijd: 13.30 uur

13.35 welkom door Arjanne Lagendijk (directeur NMCH) en geeft het woord aan wethouder

13.40 Wethouder Nederstigt: Waarom doet Haarlemmermeer mee aan de landelijke 10:10 actie: Wat doe jij uit?

13.45 onthullen van de meterstand wethouder samen met leerlingen van de scholen van Rijsenhout

13.50 Wat doet Rijsenhout uit? enkele leerlingen van De Zevensprong geven  tips door die ze hebben geleerd in project Energieke scholen.

14.05 Wijnand Duyvendak van de 10:10 organisatie bedankt de leerlingen voor deze tips, roept op om allemaal mee te doen

14.10 Directeur De Meerlanden meldt waarom zij als bedrijf meedoen.

14.15 Arjanne Lagendijk sluit af met opsomming wat er allemaal deze week gebeurt, o.a. de Energieke ouders die met Plugwise aan de gang gaan en nodigt uit op 24ste weer bij de meter te komen om te zien of het is gelukt deze omlaag te krijgen

14.20 Wethouder laat zich als eerste op de foto zetten met voornemen.  Iedereen die wil kan meteen foto laten maken. kramen met info van Plugwise, Liander, NMCH en Microsoft


Verslag van MeerTelevisie Lokale TV Haarlem - aankondiging E-meter on tour

14 september 2012


Wethouder John Nederstigt over deelname van Gemeente Haarlemmermeer aan 10:10