posted by Sanne Tieke

MONDIAL
MOVERS: Klimaatneutraal verhuizen

Mondial Movers heeft zich als landelijk netwerk van erkende verhuisbedrijven in 2010 aangesloten bij 10:10. Met 28 zelfstandige vestigingen en ruim 600 medewerkers is het een grote speler binnen de Nederlandse transportsector. 10:10 ging in gesprek met algemeen directeur Tom Stuij over de duurzame initiatieven en ambities van Mondial Movers.  

Duurzaamheid is voor Mondial Movers geen vreemd begrip. Het bedrijf omarmt al geruime tijd het principe van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en hanteert de internationale ISO 26000 richtlijn binnen de bedrijfsvoering. “Als onderneming vinden wij het belangrijk om een positieve bijdrage leveren aan maatschappelijke vraagstukken zoals het milieu, mensenrechten en goede sociale verhoudingen”, zo stelt algemeen directeur Tom Stuij. Deelname aan 10:10 past dan ook uitstekend binnen de bedrijfsdoelstelling om op energiegebied verantwoorde keuzes te maken.  Zo rijden leden van de directie en verkoopafdeling van Mondial Movers in hybride auto’s, waarmee jaarlijks een aanzienlijke hoeveelheid CO2 minder wordt uitgestoten dan voorheen.  

 

De eerste electrische verhuiswagen in Amsterdam

Op het hoofdkantoor in Alblasserdam zijn al vele duurzame initiatieven gerealiseerd. Zo staat er sinds enige tijd een windturbine op het dak voor een groene energievoorziening en zijn onlangs alle intensief gebruikte ruimtes voorzien van ledlampen. Als verhuisbedrijf begeeft Mondial Movers zich uiteraard veel op de weg, en ook hier worden mogelijkheden tot verduurzaming intensief onderzocht. Door de Amsterdamse vestiging is de eerste electrische verhuiswagen besteld die binnenkort landelijk zal gaan rijden. “We willen opdrachtgevers de mogelijkheid bieden om zo duurzaam mogelijk diensten af te nemen, waarbij we binnen de transportsector tevens een voorbeeldfunctie vervullen”. Daarnaast biedt electrisch rijden ook veel bedrijfsvoordelen, zoals de vergunning die de gemeente Amsterdam afgeeft aan electrisch vervoer om ook overdag in de binnenstad te rijden.

 
Betrokken werknemers

Ondanks het motto “wat goed is voor de wereld, is ook goed voor ons en voor onze opdrachtgevers” zijn het al met al behoorlijke investeringen die zich niet allemaal meteen terug betalen. Soms is het lastig om iedereen binnen het bedrijf gemotiveerd te houden als blijkt dat na maandenlange inspanning en duurzame investeringen de energiemeter een minder grote afname van energieverbruik aangeeft dan als doelstelling was gesteld. “Binnen een bedrijf dat continue groeit zullen berekeningen iedere keer moeten worden bijgesteld. Zo zorgt een uitbreiding van het personeel uiteraard voor een hoger netto energieverbruik, al neemt het gemiddelde energieverbruik per werknemer na implementatie van duurzame initiatieven toch af”.

Werknemers worden intensief betrokken bij duurzame initiatieven vanuit het hoofdkantoor en gestimuleerd mee te denken over mogelijke verbeterpunten in de bedrijfsvoering. Zo vroeg een alerte medewerker zich openlijk af of het wel noodzakelijk is dat de reclameverlichting aan de voorgevel van het hoofdkantoor dag en nacht brandt, waarop besloten werd de verlichting te voorzien van een timer die stipt middernacht de verlichting dooft. Iemand anders wees de directie op het feit dat de verlichting ook in minder gebruikte ruimtes eigenlijk altijd aanstaat. Deze ruimtes zijn nu voorzien van bewegingsmelders. “Met deze maatregelen merk je meteen het verschil. Het houdt mensen scherp en zorgt voor een prettige werksfeer”, aldus Tom Stuij.

Ook leveranciers worden actief aangesproken op de milieu-impact van de door hen geleverde producten en diensten, waarbij er wordt gezocht naar duurzamere alternatieven. Voor het inkoopbeleid is er door alle vestigingen een gedragsregel opgesteld gebaseerd op de VN Global Compact. “Er bestaat een levendige dialoog met leveranciers die tot uiting komt bij onderhandelingen en op deelnemersvergaderingen”. Andere communicatiekanalen die worden ingezet voor deze duurzame dialoog zijn publicaties, websites en sociale media.  

 
Toekomstplannen

Elk jaar wordt de balans opgemaakt en wordt er gekeken naar nieuwe duurzame initiatieven. Hierbij worden grenzen telkens weer verlegd met als uitgangspunt een continue verbetering ten opzichte van voorgaande jaren. “CO2 neutraal verhuizen is voor Mondial Movers inmiddels gemeengoed. Wij gaan nu een stap verder en streven ernaar een volledig CO2 neutrale onderneming te zijn”, zo stelt Tom Stuij. Mondial Movers heeft door een VN geaccrediteerde organisatie haar Carbon Footprint laten uitrekenen en stelt op basis van deze gegevens haar benodigde CO2 compensatie om tot een volledige CO2 neutrale bedrijfsvoering te komen. Elk jaar worden deze gegevens weer getoetst door een onafhankelijke organisatie en doelstellingen weer aangescherpt. Voor 2011 staat een verdere investering in electrisch transport gepland, alsmede nieuwe projecten op verlichtingsgebied.     

 

Sanne Tieke

Den Haag, 19 mei 2011