10:10 Principper

1. 10:10 er en kampagne for at mindske CO2-udslippet til atmosfæren. Enhver person, organisation eller virksomhed, som aktivt vil arbejde for at mindske deres CO2-udslip med 10 % over en 12-måneders periode, kan være med.

2. 10:10-kampagnen er for alle. Alle personer, virksomheder eller organisationer, der vil arbejde aktivt for at mindske deres CO2-udslip, er velkomne til at blive en del af kampagnen.

3. Modregning af CO2 eller handel med CO2-kvoter og lignende kan ikke være en del af 10:10, da målet er en direkte reduktion af CO2-udslippet.

4. 10:10 vil fejre succeshistorierne, når der skabes konkrete fald i udslippet af CO2. Derfor skal deltagerne i 10:10 ikke frygte for at blive kritiseret, hvis de mod forventning alligevel ikke når målet om at skære 10 % på trods af deres gode indsats.

5. Alle deltagere i 10:10 opfordres til at gøre en aktiv indsats for at sprede kampagnen til andre personer, virksomheder og organisationer.

6. Alle besparelser i udslip skal så vidt muligt være permanente eller langtidsholdbare.

7. Alle kampagneorganisationer er velkomne til af blive en del af 10:10.

8. 10:10-kampagnen må ikke benyttes af hverken personer, virksomheder eller organisationer til egen vinding.

9. 10:10 er en kampagne, der skal skabe en umiddelbar nedsættelse af CO2-udslippet. Den må ikke benyttes til at fremme andre etiske, moralske eller politiske spørgsmål.

10. Der kan tilføjes flere regler for 10:10, men der kan ikke ændres på disse 10 regler.