posted by Bettina Fellov

Der
er tryk på hos Vester Kopi

                                                                                                                     Foto Vester Kopi

Når man kommer til fods fra Sønderboulevard og man i forårssolen glider ind igennem Elefantporten og begiver sig ned ad Pasteur Allé, bliver man grebet af områdets historiske vingesus, mægtighed og ydmyghed. Det her er en af Danmarks mest kendte arbejdspladser og tidligere bosted for arbejdere på Carlsberg. Her er der knoklet for livet, der var tryk på hverdagen for at overleve, da Carlsberg blev etableret.Området emmer stadig af tryk på, men på en helt anden moderne måde. Det er her Vester Kopi´s trykkeri ligger.

Vester Kopi trykker og kopierer din original

Vester Kopi er totalleverandør i grafisk fremstilling og er en svanemærket grafisk virksomhed. At være svanemærket betyder, at der år for år bliver stillet skrappere krav til en grafisk virksomhed ud fra et pointsystem, som virksomheden skal opfylde. Kravene i pointsystemet er bl.a.:

* Brug af miljøvenligt papir
* Brug af vegetabilske og vandbaserede trykfarver
* Minimering af papirspild og andre affaldsmængder
* Energibesparelser og brug af vedvarende energi
* Hensyn til kemiske arbejdsmiljø og begrænsning af risikoen ved at indånde     organiske opløsningsmidler


Papir

Trykkeriet anvender miljømærket formatpapir, hvilket betyder, at papiret er skåret på forhånd, så der ikke anvendes større papirark, end der skal bruges. Papirer i ukorrekt format betyder, at overskud skæres fra ender som papiraffald. Ved at anvende formatpapir minimeres affaldsproduktionen.

Trykfarver og arbejdsmiljø

Vester Kopi har været alle deres produktionsprocesser igennem for at leve op til kravene i svanemærket og har i 4 år anvendt trykfarver uden organiske opløsningsmidler. Organiske opløsningsmidler er både miljø- og sundhedsskadelige.

Energibesparelser og vedvarende energi

Energibesparelser fokuseres der på ved, at Vester Kopi anvender meget tid til indkøb af materiel, dette for at sikre både driftssikkerheden af maskiner og at energiforbruget er det laveste indenfor specifikke maskintyper.
Energien til at drive Vester Kopi kommer fra Norge og er vandkraft. Vester Kopi har garanti for, at deres forbrug af energi tilføres det danske net igennem Energi Danmark.

Andre energi- og miljøtiltag

Transport af tryksager foretages i 60-70% af al transport af grønne cykelbude, dels for at spare på CO2 fra transport, men også fordi det er billigst. Det betyder mindre udgifter til kunderne.

Alle PVC-holdige (polyvinylklorid) materialer er udskiftet med PP (polypropylen). Et af forbrændingsprodukterne ved PVC er dioxin, som er helbredsskadeligt, der udover blødgøres PVC af stoffet DEHP, som er et pthalat, som er hormonforstyrrende.

Ro på - selvom der er tryk på

Når man kommer før tid til et møde med Vestr Kopi, så bliver man bænket med en kop kaffe midt i produktionslokalet. Det giver rig lejlighed til at lytte og observere. Trykmaskiner rumler i baggrunden til toner fra Sanne Salomonsen, der med passende lydfrekvens drøner ud af en radio. En mand spørger, om man skal have noget i kaffen. To medarbejdere taler sammen, afstanden er for stor til at ord kan høres, men kropssproget fortæller, at det er sjovt. Virkeligheden viser herefter to grinende medarbejdere; Det må have været en joke. 
Pludselig kommer en mand og giver hånd; "Jeg hedder Jack Thornsted, jeg skal fortælle dig om Vester Kopi.