posted by Katrine Dalsgård

NÅR
DIPLOMATER GÅR I FRONT

DEN BRITISKE AMBASSADE I DANMARK

Den britiske ambassade i Danmark har især nedbragt sit forbrug af CO2 på transport. Her er de ansatte klar til at deltage i "Vi cykler til arbejde"-kampagnen. Foto: Den britiske ambassade

En samlet besparelse på CO2-forbruget på hele 27 %! Det er, hvad den britiske ambassade i Danmark opnåede sidste år. Viceambassadør Simon Wood fortæller med stolthed og entusiasme om, hvordan ambassadens ansatte gjorde det til et fælles mål at nå op på den 10 % besparelse i 2010, som oprindeligt var målet for 10:10-kampagnen. "Og då vi så var nået derop, gik der sport i det. Man kunne måske have forestillet sig, at når målet var nået, begyndte folk at slappe af. Men det var ikke tilfældet. Tværtimod fik vi mere blod på tanden. Nu gjaldt det om at komme så langt op som muligt".

Det er især på transport, at ambassaden har opnået store CO2-besparelser. I stedet for rutinemæssigt at flyve til møder hos regeringen i London eller en ambassade i Baltikum eller et af de øvrige nordiske lande holder de ansatte nu så vidt muligt videokonferencer. I Danmark har man droppet indenrigsflyvningen til fordel for toget. Til transport i København har ambassaden skåret kraftigt ned på de ansattes taxakørsel og i stedet udstyret dem med klippekort til bus og S-tog. I det omfang taxa fortsat er nødvendig, har man tegnet kontrakt med et CO2-neutralt taxaselskab. Samtidig har ambassaden skåret kraftigt ned i sin egen bilpark, og de tilbageværende biler bliver brugt langt mindre end tidligere. Til gengæld har man investeret i ambassadecykler, som de ansatte kan bruge, når de skal til møde ude i byen, f.eks. i det danske udenrigsministerium på Christianshavn.

"Og så er vi naturligvis med i den 'Vi cykler til arbejde'-kampagne, som netop er i gang", fortæller Simon Wood. "Da London skal være vært for OL i 2012, er vores mål at nå op på 2012 kilometer. Her i dag (27. maj; red.) er vi oppe på 1965 kilometer".

Et andet område, hvor ambassaden har opnået store CO2-besparelser, er på energiforbruget. "Vi har til huse i en gammel bygning, som ideelt set burde gennemgå en stor renovering. Desværre råder vi ikke i øjeblikket over de nødvendige ressourcer til f.eks. at sætte solpaneler op", siger Simon Wood. "Men 10:10 har inspireret os til at arbejde målrettet på de områder, hvor den enkelte ansatte kan gøre en konkret forskel i hverdagen". I ambassadebygningen på Kastelsvej slukker de ansatte således nu konsekvent for lyset, når de forladet et lokale, og ambassaden er holdt op med at varme lokaler op, som ikke benyttes. Samtidig er ambassadens kontrolsystemer blevet langt bedre.

Ambassadens engagement i 10:10-kampagnen fortsætter også efter fyraften. I tjenesteboligerne rundt omkring i København arbejder de ansatte med stor ildhu på at nedsætte deres eget CO2-forbrug, f.eks. ved at minimere deres forbrug af tørretumbler. "Alle involverede har hele vejen igennem været meget motiveret for at deltage i 10:10-kampagnen", fortæller Simon Wood og forklarer hvorfor: "Kampagnen gør det meget klart, hvilken forskel man kan gøre som enkeltperson og organisation. Den gør CO2-arbejdet nemt at gå til".

Ambassadens store succes illustrerer, hvor langt man kan nå, hvis man har en stor moderorganisation i ryggen, der også engagerer sig i kampagnen. "Hjemme i London begyndte diverse ministerier og regeringskontorer at tilmelde sig 10:10 UK kort efter starten i september 2009", fortæller Simon Wood. Det samme gjaldt ambassaden i København, som på det tidspunkt var travlt engageret i forberedelserne til COP15. I februar 2010 tilmeldte det britiske udenrigsministerium sig samlet, og ganske få dage efter sin tiltræden i maj 2010 tilmeldte den nuværende britiske regering sig. Det har haft stor betydning for folks motivation". "Folk har følt sig som aktive deltagere i et stort fælles projekt", fortæller Simon Wood.

Den britiske regerings store arbejde for at nedbringe CO2-forbruget inden for egen rækker skal ses i sammenhæng med Storbritanniens ambitiøse officielle klimamål på 34 % i 2020 og 50 % i 2025 - begge i forhold til 1990. "Vi vil gerne vise, at vi mener det, når vi taler om nødvendigheden af adfærdsændringer. Det kan vi bedst gøre ved at tage nogle konkrete skridt", siger Simon Wood, som samtidig pointerer, at det pauvre resultat under COP15 kun fik de ambassadeansatte til at lægge si endnu mere i selen. "Vi ville ikke sidde fast i skuffelsen. COP15 gjorde det blot endnu vigtigere for os at vise, at det nytter at handle".

Ved at udarbejde en CO2-beregner specifikt til brug for sine delegationer rundt omkring i verden har det britiske udenrigsministerium gjort det meget konkret for sine ansatte, hvor de kan sætte ind. På den måde er man i god overensstemmelse med 10:10. "10:10 har opstillet nogle meget klare og opnåelige mål og gjort det nemt for enkeltpersoner og organisationer at måle resultaterne af deres arbejde", forklarer Wood.

Rundt omkring i verden har mange britiske ambassader tilmeldt sig 10:10-kampagnen, og fra Santiago i Chile til Beijing i Kina kan man berette om fald i CO2-forbruget. Hvad angår den nordisk/baltiske region, kan alle ambassader fremvise meget fine resultater, og ifølge Wood kan ambassaden i Danmark bryste sig af at være blandt topscorerne. "Og selv om vi ikke længere har så konkrete mål som i 2010, har vi tænkt os at fortsætte det gode arbejde i 2011 og videre fremover", fortæller Wood, som med interesse hører om Den nationale hjemmearbejdsdag, som 10:10 for nylig var med til at arrangere.

I det hele taget glæder Simon Wood sig til at fortsætte CO2- og miljøsamarbejdet mellem Storbritannien og Danmark. Både politisk og økonomisk er miljøområdet allerede nu et af de to landes vigtigste samarbejdsområder, og Wood forudser, at området vil blive yderligere styrket, når Danmark overtager EU-formandskabet i 2012.

Både før og efter det sker, vil Wood nyde sit daglige bidrag til løsningen af verdens klimaproblemer, når han cykler til og fra arbejde i København. "Danmark er et godt sted at cykle", siger han. I vinter opdagede jeg, at det endda er muligt at cykle, når det sner, for myndighederne rydder cykelstierne". Han fortsætter, "Udenlandske diplomater kan sagtens gøre meget mere for klimaet. Hvorfor ikke følge Danmarks 'best practice'?

I 10:10 Danmark er vi enige i denne betragtning og samtidig meget glade for og stolte over at høre det fra en udenlandsk diplomat. Vi skynder os at kvittere for Woods kompliment og spørger "Mange regeringer kunne sagtens gøre meget mere for klimaet. Hvorfor ikke følge Storbritanniens 'best practice'?

Retfærdigvis skal det siges, at den danske ambassade i London også kan fremvise flotte resultater. Dem kan du læse mere om her