posted by Katrine Dalsgård

HAMLET
ER ATTER I TVIVL: SKAL HAN VÆRE BÆREDYGTIG?

HAMLETSCENEN OG 10:10 INDGÅR SAMARBEJDE

Foto: HamletScenen/Bo Nymann

To be or not to be - At være eller ikke at være. De fleste danskere ved, at disse linjer er hovedpersonens centrale replik i Shakespeares berømte tragedie Hamlet, som foregår på Kronborg i Helsingør. Lars Romann Engel er direktør og kunstnerisk leder for teatret HamletScenen, som siden 2008 har videreført traditionen med de berømte Shakespeare-opførelser i Kronborgs slotsgård hvert år i august under navnet Shakespeare at Hamlet's Castle. Ifølge ham er Hamlet

et ikon for det første moderne menneske, der kæmper for retten til at blive sig selv og spille hovedrollen i sit eget liv. Han er splittet mellem den feudale verdens blodhævnsprincip og den moderne verdens fokus på det enkelte individ. Den unge kongesøns forsøg på at løsrive sig fra en fast etableret rolle er et billede på Shakespeares bevægelse fra stykker om krig og magtbrynde til selvrefleksion og identitetsprojekter. Hvem er jeg? Hvad vil jeg bruge mit liv på?

Som bekendt opstår Hamlets krise, da hans far dør, og hans mor straks derefter gifter sig med faderens bror, som Hamlet hurtigt med rette begynder at mistænke for at have myrdet faderen. En så dysfunktionel familie ville for de fleste mennesker være mere end rigeligt at skulle håndtere. Men nu vil 10:10 og HamletScenen i fællesskab tvinge Shakespeares martrede hovedperson til også at spekulere over sit forhold til bæredygtighed.

Ud over de årlige Shakespeare-opsætninger i slotsgården, som er HamletScenens kerneaktivitet, er teatret i færd med at udvikle at opsøgende ungdomsprojekt, Prins H.s Univers, som henvender sig til skoler, gymnasier og andre ungdomsinstitutioner. "Hvilker grupper i vores samfund har behov for et identitetsprojekt, der ligner Hamlets? Hvem står i overgangen fra en orden til en anden?", spørger Engel. "Det gør bl.a. de unge". Engel forestiller sig Prins H.s Univers som et moderne dannelsesprojekt, der skal bestå af i alt fem forestillinger. Hver forestilling tager udgangspunkt i det enkelte menneskes identitetsprojekt i relation til specifikke tematikker. Tanken er teater til tiden, hvor nutidens unge kan spejle sig i Hamlet. I de sidste to år har skuespiller Olaf Højgaard turneret rundt til skoler i Nordsjælland og rejst spørgsmålet om ung identitet i forhold til familie og venner. I år følger spørgsmålet om ungdom i forhold til seksualitet og kærlighed. I 2012 sætter Prins H.s Univers fokus på verdensreligionerne. Og dernæst skal moderne unge reflektere over eksistens og bæredygtighed med Hamlet som sparringspartner. 

Hvordan den bæredygtige Prins H.s Univers. VOL. 4 kommer til at tage sig ud mere konkret, skal vi nu til at finde ud af i fællesskab. Samtidig vil HamletScenen som en del af samarbejdet tilmelde sig 10:10-kampagnen. Allerede nu har teatret opgivet sin permanente scene i Stengade i Helsingør, fordi den var for ressourcekrævende i forhold til, at den kun blev brugt til teater i et begrænset antal måneder om året. "I stedet er vi nu 100 % stedsspecifikke", fortæller Engel. "Nu lejer vi sceneteknisk udstyr af et firma i præcis det antal dage, vi har brug for. Og de penge, vi sparer ved at bruge mindre CO2, kan vi bruge til mere god kunst. Det gavner alle". På teatret er man også bevidst om at indkvartere skuespillerne lokalt frem for i København. De får mad fra en grøn buffet, og når de skal til Kronborg, foregår transporten enten på cykel eller med minibus.

"Men nu vil vi for alvor til at tænke i bæredygtighed", udtaler Engel. I 10:10 går vi gerne ind i dette arbejde. Vi håber, at samarbejdet med Hamlet Scenen i løbet af det næste år bl.a. vil resultere i en bæredygtig tjekliste for teatre. Mon ikke der er meget CO2 at spare, hvis teatrene går over til klimavenlig belysning? Eller hvis de stiller krav om bæredygtighed til deres leverandører? Eller hvis de kan etablere et samarbejde om fælles sceneteknik, værkstedsfaciliteter, prøvelokaler, kulisse- og rekvisitlager, m.m.?

Alt dette vil vi forhåbentlig vide meget mere om om et års tid. I mellemtiden byder vi HamletScene velkommen i 10:10. Igennem vores samarbejde kan vi måske finde løsningen på Hamlets grundlæggende problem: Jo flere der tænker bæredygtigt, jo mere peger pilen i retning af at være.